چگونه در هنگام كار در فروش انگيزه داشته باشيم

برخي افراد مي توانند هر چيزي بفروشند! اگر شما جزء آن دسته از افراد نباشيد ، ممكن است خود را احساس خستگي ، غرق شدن و حتي شايد كمي ترس از چشم انداز رسيدن به مشتريان جديد كنيد.

امتیاز:
 

چگونه در كار باانگيزه بمانيم

اگر دوست داريد بيشتر مردم باشيد ، احتمالاً روزهاي زيادي وجود دارد كه احساس مي كنيد كمي بي تحرك و بدون تحرك كار مي كنيد

امتیاز:
 

چگونه استرس كنيم وقتي استرس داشته باشيم

براي بسياري از افراد ، استرس يك دشمن شناخته شده است. در يك مقطع يا نقطه ديگر ، تقريباً همه ما دچار استرس مي شويم.

امتیاز:
 

چگونه در تلاش براي از دست دادن وزن باانگيزه بمانيد

براساس مركز پزشكي بوستون ، هر سال 45 ميليون آمريكايي رژيم مي گيرند. با اين وجود ، رژيم گرفتن و ماندن در رژيم غذايي اغلب دو چيز بسيار متفاوت هستند و انگيزه يك عنصر اصلي در موفقيت هر برنامه كاهش وزن است.

امتیاز:
 

چگونه مي توان در مدرسه با انگيزه ماند

تكميل دانش خود يكي از مفيدترين كارهايي است كه مي توانيد براي شغل خود و كيفيت كلي زندگي خود انجام دهيد

امتیاز:
 
[ ]
Bitcoin Live Price